اتاق تعاون اصفهان و تداک سمینار مارتن کسب و کار را برگزار میکند

حضور دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار در سمینار مارتن کسب و کار بیست و پنجم بهمن ماه سال 97 در هتل آسمان
حضور کارآفرین برتر سال 95 استان تهران در برنامه مهمان خانه

دکتر زینب حبیبی تبار مبدع سمی آرت در ایران و کارآفرین برتر استان تهران بیستم مرداد ماه 97 مهمان برنامه مهمان خانه بودند.
نشست هم اندیشی نخبگان شهرستان تهران

در نشست هم اندیشی نخبگان شهرستان تهران دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار نیز حضور داشتند.
استارتاپ‌ویکند شبکه‌های‌ارتباطی و حمل‌و‌نقل

حضور دکتر زینب حبیبی تبار به عنوان منتور در استارتاپ‌ویکند شبکه‌های‌ارتباطی و حمل‌و‌نقل
بستر سازی فرهنگی در جهت حمایت از تولید داخلی

حضور دکتر زینب حبیبی تبار به عنوان کارآفرین و کارشناس در برنامه پخش زنده سلاطین کسب و کار با محوریت بستر سازی فرهنگی در جهت حمایت از تولید داخلی از شبکه تلویزیونی ایران کالا هشت فروردین 1397
نخستین نشست هم اندیشی اقتصادی کارگزاران تجاری

در نخستین نشست هم اندیشی اقتصادی کارگزاران تجاری که خانم دکتر زینب حبیبی تبار کارگزار برتر حوزه خدمات سال 1395 نیز حضور داشتند ...