کد خبر: 16

تاریخ خبر: 1396/8/917 مرداد 95

حضور سمیتئاتر در محافل علمی جهانی

مقاله ISI سمیتئاتر"یک رویکرد نوین آموزشی" به نوشته خانم دکتر زینب حبیبی تبار در ژورنال اروپایی ES، هفده مرداد 95 پذیریش گردید...

به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، پس از رونمایی از کتاب و سند جامع سمیتئاتر با تلاش بی وقفه سرکار خانم دکتر زینب حبیبی تبار و متخصصان شرکت پدیده تبار این بار مقاله "سمیتئاتر،رویکرد نوینی در آموزش" در ژونال اروپایی ES پذیریش گردید. این امر باعث می‌شود که سمیتئاتر بعنوان رویکرد نوینی در آموزش نه تنها در سطح کشور بلکه بعنوان رویکردی جهانی در آموزش شناخته شود و مورد استفاده قرار گیرد.

 

حضور سمیتئاتر در محافل علمی جهانی

منبع: روابط عمومی شرکت پدیده تبار